Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Thành Đoàn Hà Nội triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Đăng vào 27/09/2022 15:08

Sáng nay, ngày 27/9/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội đã có buổi làm việc với Thành Đoàn Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Ngày hội pháp luật 2022 mà trọng tâm là Cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Tham dự buổi làm việc, về phía Thành Đoàn Hà Nội có đồng chí Hoàng Thanh Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Thanh niên Trường học. Tiếp đoàn công tác, về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có PGS.TS. Tô Văn Hòa, Phó hiệu trưởng Nhà Trường, cùng với lãnh đạo Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin, Đoàn Thanh niên.

Toàn cảnh buổi họp

Qua trao đổi, hai bên đã thống nhất về chủ trương tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, trong đó Thành Đoàn phụ trách các mảng công tác về truyền thông, đối ngoại, tổ chức; Trường Đại học Luật Hà Nội phụ trách chuyên môn, cơ sở vật chất và là chủ nhà của cuộc thi.

Trên tinh thần thảo luận thẳng thắn, cởi mở; Phó hiệu trưởng Tô Văn Hòa mong rằng cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp; công tác phối hợp giữa hai đơn vị sẽ thực sự hiệu quả.