Trường Đại học Luật Hà Nội tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

Đăng vào 23/08/2022 15:57

Sáng 23/8, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Lãnh đạo Nhà trường cùng viên chức, người lao động lưu giữ kỉ niệm tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, đ/c Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, đ/c Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng cùng các thầy, cô giáo, các viên chức và người lao động của Trường.

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại trên toàn vi toàn quốc. Tình hình dịch bệnh Covid 19 tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Buôn Ma Thuật, tại thành phố Từ Sơn cũng rất phức tạp, có thời điểm số lượng các thầy cô, viên chức, người lao động trong toàn trường mắc Covid-19 lên tới trên 200 người, đã khiến nhiều hoạt động của nhà trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, tập thể lãnh đạo nhà trường đã linh hoạt ứng phó, chuyển trạng thái hoạt động, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu, chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 và các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng các hàng chục Nghị quyết của Hội đồng trường và của Đảng ủy nhà trường trên các mặt công tác.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Kết quả là đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch Covid 19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, từng bước đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học và đổi mới mô hình quản trị của nhà trường, cụ thể: Trường đã tuyển sinh được 2.055 sinh viên hệ đại học chính quy 2021, 708 sinh viên văn bằng 2 chính quy (VB2K20), 46 sinh viên Chương trình liên kết đào tạo, 315 thí sinh trúng tuyển cao học; 19 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh. Về công tác nghiên cứu khoa học, Trường đã bảo vệ thành công 02 đề tài, đề án cấp Nhà nước, 01 đề tài NAFOSTED và 01 đề tài khoa học cấp Bộ với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng; 09 đề tài cấp bộ, thành phố và tương đương; 27 đề tài nghiên cứu và 09 đề tài ứng dụng cấp cơ sở, tổ chức 46 hội thảo các cấp, trong đó có 06 hội thảo khoa học cấp quốc tế; 11 hội thảo, tọa đàm cấp Trường; 29 Hội thảo, Tọa đàm cấp Khoa, 45 bài báo, báo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 16 bài thuộc danh mục ISI, SCOPUS, 21 bài đăng trên tạp chí quốc tế có phản biện, 04 chương sách xuất bản ở nước ngoài, bằng tiếng nước ngoài và 04 công bố trên các hội thảo quốc tế...

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên kết luận tại Hội nghị

Ngoài ra, Trường Đại học Luật Hà Nội đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật, các cuộc vận động và các phong trào thi đua, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong đội ngũ nhà giáo. Đội ngũ giảng viên tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu. Từng bước điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được bổ sung, cải thiện. Công tác khảo thí được triển khai thực hiện theo hướng đảm bảo khách quan, trung thực. Công tác kiểm định được chú trọng. Công tác thông tin, truyền thông được đổi mới, mạng lưới truyền thông được thiết lập để kịp thời cung cấp thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và thực hiện chuyển đổi số trong Trường.

So với năm học 2020-2021, hầu hết các lĩnh vực đều có kết quả tăng vượt và đi sâu vào chất lượng. Một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức (nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ về đào tạo).

Tại hội nghị, Đoàn chủ tịch và toàn thể viên chức người lao động cũng được lắng nghe các ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công tác đảm bảo chất lượng khảo thí,…

Ý kiến đóng góp từ các viên chức, người lao động đang làm việc tại Trường

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng đề nghị toàn thể viên chức, người lao động trong Nhà trường chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết và bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường vấn đề kỉ luật, kỉ cương. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu cũng cần khẩn trương chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch tổ chức tổ chức thực hiện gắn với việc thực hiện Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030; đảm bảo chất lượng và không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhà trường; tiếp tục tập trung cho công tác rà soát xây dựng và hoàn thiện thể chế nội bộ của Trường trên các lĩnh vực từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, quản trị nội bộ,…; tập trung cao độ cho công tác tự đánh giá và kiểm định các chương trình đào tạo mà Trường đang thực hiện; tiếp tục chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên.

Trưởng các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2021 – 2022

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh nhiệm vụ mà Trường ta phải thực hiện trong năm học 2022-2023 là cùng với Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục triển khai thực Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai Nghị quyết 54 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về xây dựng Trường ta thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Nghị quyết của Hội đồng trường về chiến lược phát triển trường đến năm 2030. Để thực hiện thành công mục tiêu này, TS. Đoàn Trung Kiên lưu ý 09 nhiệm vụ trong tâm của năm học 2022-2023, cụ thể như sau: Xác định việc hoàn thiện thể chế nội bộ là khâu đột phá, then chốt, là việc ưu tiên trước hết; phát triển đội ngũ viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên là yếu tố mang tính quyết định; tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất tại trụ sở chính, tại Phân hiệu và tiếp tục đầu tư xây dựng Dự án cơ sở 2 đảm bảo tiến độ, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và khuyến khích công bố các quốc tế với vai trò nòng cốt, trọng yếu của các nhóm nghiên cứu, các nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành trong trường; tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thu hút các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển theo chiến lược phát triển trường đã đề ra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; tăng cường tự chủ trong giáo dục, tăng cường dân chủ trong môi trường học đường, tăng cường yếu tố phẩm chất đạo đức, văn hóa trong môi trường học đường; tăng cường công tác truyền thông về trường; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả, linh hoạt với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng và Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên trao tặng các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Qua đó, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị các thầy cô giáo và toàn thể viên chức, người lao động của Trường khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm học mới.