Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đăng vào 09/08/2022 16:09

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ Hướng dẫn Số 03 HD/ĐU, ngày 01/8/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội Về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, sáng 9/8/2022, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Nhà trường, Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến dự Đại hội có TS Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đông Trường; TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; Các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, TS Lê Đình Nghị, PGS.TS Tô Văn Hòa cùng các đồng chí Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị  nhận hoa từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã được lắng nghe Quy chế làm việc, Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị do Đồng chí Ngọ Văn Nhân – Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị trình bày.

Đồng chí Ngọ Văn Nhân – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo tại Đại hội

Thay mặt Chi bộ Đồng chí Ngọ Văn Nhân – Bí thư Chi bộ cảm ơn Đại hội và trình bày phương hướng thực hiện Nghị uyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với hai nội dung chính. Thứ nhất là tiếp tục duy trì, phát huy dân chủ, đồng thuận trong Chi bộ; tang cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tình thần đoàn kết kết của toàn thể đảng viên, viên chức trong Khoa; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thứ hai là Chi ủy tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Chi bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong Khoa. Thứ ba là Chi ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội; phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu Đại hội. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Với những kết quả trên, Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị và Pháp luật đã thành công tốt đẹp.

Ảnh tập thể