Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo “Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”

Đăng vào 24/05/2022 20:07

Sáng 24/5/2022, Trường Đại học Luật tổ chức hội thảo “Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay” dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có PGS.TS. Tào Thị Quyên - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Nguyễn Minh Đoan - Trường Đại học Luật Hà Nội; TS. Mai Văn Thắng - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Phạm Quý Tỵ - Trường Đại học Luật Hà Nội; ThS. Lương Thị Thu Hương - Khoa Luật - Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh và sinh viên quan tâm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến rất vui mừng khi hội thảo lần này có nhiều chuyên gia, các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan, tổ chức, các cơ sở đào tạo uy tín. Đồng thời, hội thảo cũng là nơi trao đổi, thảo luận bổ ích, có giá trị của các đại biểu; quý thầy cô để từ đó Nhà trường có thể chắt lọc thành bản kiến nghị gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bổ sung vào việc xây dựng Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 cũng như vận dụng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến cho biết Trên phương diện thực tiễn, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng tuy nhiên cũng có những mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới.

Hội thảo “Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay” là hội thảo thứ tư trong chuỗi hội thảo thuộc Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022. Hội thảo được tổ chức nhằm hướng tới các mục đích sau: Tập trung trao đổi những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác định trọng tâm là các vấn đề về hoàn thiện thể chế cho tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước đặt trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận những vấn đề mới, cách tiếp cận mới về những vấn đề đặt ra đối với tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền  xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phát huy trí tuệ của các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực của khoa học pháp lý; Thể hiện tính tiên phong, dẫn dắt về học thuật của Trường Đại học Luật Hà Nội -  một trong hai trường trọng điểm quốc gia về đào tạo cán bộ pháp luật.