Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”

Đăng vào 20/05/2022 15:11

Nằm trong Kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường, hướng tới Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2022; hôm nay, ngày 20/5/2022, trong khuôn khổ “Diễn đàn Luật học và Phát triển”, Trường Đại học Luật Hà Nội long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”.

Ảnh tập thể

Phát biểu khai mạc hội thảo, thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội, TS Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà giáo, nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các em sinh viên đã tới tham dự hội thảo ngày hôm nay. Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị nhấn mạnh  “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước”; “Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật” là yêu cầu, nhiệm vụ mới, thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng tới hiệu quả của pháp luật và hiệu quả của tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống xã hội cũng như là triết lý, định hướng chiến lược được các quốc gia phát triển trên thế giới quan tâm và kiên trì thực hiện. Vấn đề thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang là vấn đề thu hút sự quan tâm, tham gia thảo luận sôi nổi, nghiên cứu chuyên sâu của các cấp, các ngành, các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học trên nhiều diễn đàn học thuật.

TS. Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội thảo

Trong quá trình chuẩn bị, hội thảo đã thu nhận được nhiều tham luận của các nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài Trường. Các tham luận tập trung phân tích, luận giải một cách đa dạng, sâu rộng các vấn đề đặt ra trong quá trình thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Tại hội thảo khoa học hôm nay, các nhà khoa học sẽ trình bày một số tham luận cốt lõi và các quý vị đại biểu, khách quý sẽ tham gia phát biểu ý kiến, chia sẻ quan điểm, cùng nhau phân tích, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, thực tiễn, bao gồm: Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về thi hành và tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường thi hành pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

TS. Đoàn Thị Tố Uyên - Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS Bùi Thị Đào - Trường Đại học Luật Hà Nội