Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Họp Hội đồng giáo sư cơ sở Trường phiên thứ nhất

Đăng vào 19/05/2022 18:03

Chiều 19/5, Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội đã họp phiên thứ nhất để bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng năm 2022.

Toàn cảnh phiên họp

Hàng năm, căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở. Hội đồng Giáo sư cơ sở có từ 09 đến 15 thành viên.

Căn cứ danh sách giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022, ngày 19/5/2020 Hiệu trưởng  Đoàn Trung Kiên đã ký ban hành Quyết định số 1961/QĐ-ĐHLHN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 gồm 11 thành viên. Sau phiên họp, Hội đồng đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa; Phó Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS Vũ Thị Lan Anh; Thư ký HĐ: PGS.TS Bùi Đăng Hiếu.

Ảnh tập thể