Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “ Đánh giá cơ sở pháp lý và thực trạng phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam”

Đăng vào 17/05/2022 09:29

Sáng ngày 17/5/2022, Đại học Luật tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá cơ sở pháp lý và thực trạng phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam”. Hội thảo diễn ra với sự chủ trì của TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, PGS,TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh, đặc biệt đại diện cơ quan quản lý thuế.

Toàn cảnh hội thảo

Tại Việt Nam, hiện nay cơ sở pháp lý phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế đã được thiết lập và thực tiễn bước đầu hệ thống hỗ trợ người nộp thuế đã được phát triển. Tuy nhiên, các hình thức hỗ trợ còn hạn chế, hiệu quả hoạt động không cao, chưa đảm bảo yêu cầu ngày càng lớn trong công tác hỗ trợ người nộp thuế và sự thay đổi nhanh của yếu tố kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tác động lớn tới thu nhập của người nộp thuế, và ảnh hưởng tới nguồn thu của Ngân sách Nhà nước việc giúp người nộp thuế hiểu và tự giác tuân thủ chính sách pháp luật thuế thì công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế có vai trò hết sức quan trọng.

Trong phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đoàn Trung Kiên xác định mục tiêu của Hội thảo hướng đến: Xác định địa vị pháp lý của người nộp thuế và vai trò của Nhà nước trong phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế; Đánh giá tổng quan hệ thống tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của ngành thuế, xu hướng phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế về thuế; Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế; Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về hỗ trợ người nộp thuế và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả pháp luật; Tạo diễn đàn khoa học trao đổi đa chiều từ cơ quan quản lý thuế, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và từ chính người nộp thuế.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều thông tin thiết thực từ chuyên viên cao cấp, Tổng cục thuế, Cục thuế Hà Nội, các nhà nghiên cứu sinh, giảng viên.

Một số hình ảnh tại Hội thảo