Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa phân hiệu trường đại học luật hà nội tại tỉnh đắk lắk với các đơn vị thuộc trường”

Đăng vào 22/10/2021 11:32

Ngày 22/10, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoahọc cấp trường “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị thuộc Trường”. Đây là một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 10 và tháng 11/2021.

Tham dự Hội thảo có sự tham gia của TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện Học viện hành chính quốc gia Khu vực Tây Nguyên; Các Phó hiệu trưởng Nhà trường: TS. Lê Đình Nghị, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh và các các nhà khoa học khác đến từ Học viện Tư pháp, Phân viện Học viện hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận và cảm ơn trước sự nỗ lực, tích cực, chủ động và đóng góp của từng đơn vị, cá nhân vào thành công chung của công tác tuyển sinh năm 2021 của Nhà trường tại trụ sở chính và Phân hiệu. Thầy cũng bày tỏ: Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (Phân hiệu) được thành lập trên địa bàn cách xa Trụ sở chính của Trường. Với tính chất là một chi nhánh của Trường, Phân hiệu có quan hệ phối hợp công tác thường xuyên với tất cả các đơn vị tại Trụ sở chính của Trường. Tuy vậy, công tác này chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi do các quy định về tổ chức, hoạt động, phân cấp, ủy quyền đối với Phân hiệu chậm được hoàn thiện; đội ngũ viên chức Phân hiệu chưa được kiện toàn về số lượng và về năng lực công tác trong môi trường giáo dục đại học; đầu mối và cách thức phối hợp giữa Phân hiệu với các đơn vị tại Trụ sở chính của Trường chưa được xác định rõ ràng.

Theo đó, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã trình bày các bài tham luận liên quan đến nhiều nội dung, cụ thể: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Phân hiệu với các đơn vị thuộc Trường trong Công tác  Sinh viên, Công tác Nghiên cứu khoa học, Công tác Tài chính - kế toán và Quản lý tài sản, Ứng dụng công nghệ thông tin,... 11 bài báo cáo tham luận chất lượng đã được chọn để đưa vào Kỷ yếu Hội thảo. 

Hội thảo diễn ra trong 03 giờ với không khí thẳng thắn, sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các nhà khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị thuộc Trường.