Trường Đại học Luật Hà Nội tổng kết năm học 2020 – 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Đăng vào 16/10/2021 12:24

Chiều 15/10, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020 – 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội; ông Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; ông Phạm Ngọc Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp. Về phía nhà trường, có ông Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường, ông Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng cùng các thầy, cô giáo, các cán bộ, công nhân viên chức của Trường.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, Trường Đại học Luật Hà Nội đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật, các cuộc vận động và các phong trào thi đua, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong đội ngũ nhà giáo. Đội ngũ giảng viên tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá đáp ứng yêu cầu. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được bổ sung, cải thiện. Công tác thông tin, truyền thông được đổi mới, mạng lưới truyền thông được thiết lập để kịp thời cung cấp thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và thực hiện chuyển đổi số trong Trường.

Đối chiếu với phương hướng nhiệm vụ đề ra khi tổng kết năm học 2019 – 2020 thì Trường đã căn bản hoàn thành các mục tiêu, một số nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, đào tạo đã hoàn thành vượt mức. Bên cạnh những mặt đã đạt được, một số các hoạt động trong công tác năm học 2020 – 2021 vẫn chưa đạt được kết quả. Như: một số chương trình trao đổi sinh viên với các trường đối tác đều bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; công tác cơ sở vật chất của nhà trường gặp một số khó khăn; công tác hỗ trợ việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa đạt được kết quả như mong muốn…

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo, trong năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 – 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên để tiến hành dạy học trực tuyến; giữ ổn định, không tăng học phí so với năm học 2020 – 2021; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế; tăng cường truyền thông về mọi mặt hoạt động của Trường…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng đề nghị Trường tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tăng cường khẳng định vai trò của cấp ủy chi bộ; chú trọng đa dạng hóa nội dung sinh hoạt chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường

Bên cạnh đó, tổng kết 03 Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; Nghị quyết về Phân hiệu và Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực) để định hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021-2022 và những năm tiếp theo.

Cùng đó, đẩy mạnh tự chủ đại học để có những bước đột phá, không bị rơi vào tình trạng tụt hậu; khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ giảng viên và người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 2646/KH-BTP về triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/BCS; thực hiện các nội dung của Chiến lược phát triển Trường.

Thay đổi nhận thức và tư duy về công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nội dung quan trọng của tự chủ đại học trong định hướng phát triển của Trường.

TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường

Còn Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, năm học 2020-2021 là năm học có bối cảnh rất đặc biệt, năm học có nhiều cái đầu tiên: năm đầu tiên triển khai đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ lần thứ 12 của Trường; năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng trường 2020-2025; năm đầu tiên thực hiện đầy đủ tinh thần của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật này; năm đầu tiên lãnh đạo trường kiện toàn đầy đủ, đặc biệt là Ban giám hiệu đã có đủ 1 Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng.

Đặc biệt, nhiệm vụ của Trường trong năm học 2021 – 2022 là rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định sẽ tiếp thu và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả những ý kiến quán triệt của Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng. Đồng thời lưu ý thêm một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. Cụ thể là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục phát huy vai trò và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ hoạt động của ba thiết chế lãnh đạo, quản trị, quản lý của Nhà trường.

Tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống thể chế nội bộ của nhà trường để Trường đáp ứng được đầy đủ các điều kiện tự chủ đại học và các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan trước năng; đảm bảo chất lượng đào tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nghiên cứu và sớm có phương án thành lập bộ máy vận hành cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ, từng bước chuyển đổi số các mặt hoạt động của trường…

Qua đó, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị các thầy cô giáo và toàn thể viên chức, người lao động của Trường khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm học mới.

Nhân dịp này, Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố các Quyết định khen thưởng năm học 2020 – 2021 và tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Một số hình ảnh tại Chương trình: