TUẦN LỄ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 (14 - 18/5/2018)

Đăng vào 11/05/2018 15:03

Thiết thực hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5/2014 – 18/5/2018), nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn Trường, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng các hình thức thông tin khoa học và giải quyết các vấn đề khoa học pháp lý có tính thời sự trong bối cảnh giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế; Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học trong tuần từ 14 – 18/5/2018.

 

 

Tuần lễ nghiên cứu khoa học Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018 gồm các hoạt động chính như sau:

1. Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học

Thời gian: 8h30’ thứ Hai (ngày 14/5/2018)

Địa điểm: Sảnh tầng 1 nhà A

2. Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên

Thời gian: Thứ Hai – Thứ Ba (ngày 14 – 15/5/2018)

Địa điểm: Sảnh tầng 1 nhà A

3. Tập huấn và Hội thảo về công bố quốc tế

Thời gian: 8h00 – 17h00 thứ 3 (ngày 15/5/2018)

Địa điểm: Hội trường A.402

4. Hội nghị tổng kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

Thời gian: 14h00 thứ 5 (ngày 17/5/2018)

Địa điểm: Hội trường A.403

5. Gặp mặt các Giáo sư, Phó giáo sư của Trường Đại học Luật Hà Nội

Thời gian: 7h30 - 8h00 thứ 6 (ngày 18/5/2018)

Địa điểm: Hội trường A.402

6. Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017

Thời gian: 8h00 thứ 6 (ngày 18/5/2018)

Địa điểm: Hội trường A.403

7. Lễ kí kết Thỏa thuận hợp tác NCKH giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện Khoa học pháp lí 

Thời gian: thứ 6 (ngày 18/5/2018)

Địa điểm: Hội trường A.403

Bên cạnh đó, còn diễn ra các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ nghiên cứu khoa học gồm: 1 Hội thảo cấp quốc tế, 3 Hội thảo cấp Trường và 4 Hội thảo cấp Khoa./.

                                        Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí