Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: "Bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng bằng thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành"

Đăng vào 14/04/2017 07:49

Ngày 11/04/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng bằng thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành” do TS. Vũ Thị Hồng Yến, Phụ trách Bộ môn Luật Dân sự, trường Đại học Luật Hà Nội là chủ nhiệm đề tài. Hội đồng tư vấn nghiệm thu đề tài bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, trường Đại học Luật Hà Nội, Chủ tịch hội đồng; TS. Đặng Vũ Huân, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư Pháp, phản biện 1; TS. Hồ Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, phản biện 2; TS. Vũ Thị Hải Yến, Phó trưởng khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, ủy viên thư ký; PGS.TS. Đinh Văn Thanh, trường Đại học Luật Hà Nội, ủy viên.

 

 

Tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Thị Hồng Yến đã báo cáo mục tiêu, nhiệm vụ cũng như các kết quả nghiên cứu đã đạt được của nhóm tác giả. Theo đó, đề tài tập trung vào các nội dung sau: Phân tích những vấn đề lý luận về bảo đảm tiền vay bằng bất động sản; Giới thiệu hệ thống những quy định pháp luật hiện hành: Bộ luật Dân sự năm 2015, Kinh doanh Bất động sản năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định, các thông tư, thông tư liên tịch mới được ban hành điều chỉnh quan hệ bảo đảm bằng bất động sản; Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng bất động sản; Chỉ ra những rủi ro pháp lý khi xác lập thực hiện hợp đồng bảo đảm bằng bất động sản và các giải pháp phòng ngừa; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng thế chấp bất động sản của các tổ chức tín dụng theo những quy định mới của pháp luật.

 

 

Chủ nhiệm đề tài và các tác giả tham gia đề tài đã lắng nghe nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng tư vấn và trao đổi về các vấn đề liên quan đến đề tài.

Các thành viên Hội đồng tư vấn nghiệm thu đề tài đánh giá cao kết quả làm việc của Chủ nhiệm đề tài và các thành viên. Hội đồng tư vấn khẳng định đề tài có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo có giá trị đối với sinh viên, các cán bộ nghiên cứu pháp lý và những người có quan tâm. Đề tài được tất cả 5 thành viên của Hội đồng tư vấn nghiệm thu xếp loại Đạt.

ThS. Trần Ngọc Hiệp