Hệ vừa làm vừa học trình độ đại học tại Phân hiệu

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển Khóa 1 ngành Luật, văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng 02/01/2021 09:15:18

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển Khóa 1 ngành Luật, văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Phân hiệu như sau:

- Thời gian nhập học và lịch học: dự kiến tháng 01/2021

- Gia hạn nộp hồ sơ (xét tuyển bổ sung): đến hết ngày 22/01/2021. Đối với những thí sinh trúng tuyển bổ sung, Trường sẽ sắp xếp lịch học bổ sung đối với các học phần đã tổ chức học vào thời gian phù hợp.

Xem chi tiết tại Thông báo gia hạnThông báo tuyển sinh đính kèm.