Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2020)

Ngày đăng 06/08/2020

Xem tại đây

Lưu ý:

Từ 01/09/2020 Trường sẽ mở trang đăng ký thông tin tuyển sinh: http://dkts.daihocluathanoi.online/ 

Thí sinh phải đăng ký thông tin tuyển sinh lên trang: http://dkts.daihocluathanoi.online/ trước khi nộp hồ sơ.