Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 19 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy

Ngày đăng 02/07/2020 17:32:47

Thông báo xem tại đây

Sổ điểm xem tại đây