Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2020 đợt 1 (Khóa 19, niên khóa 2020-2023)

Ngày đăng 02/03/2020 14:52:40

Xem tại đây

Đăng ký thông tin tuyển sinh tại đây: http://dkts.daihocluathanoi.online
Lưu ý: Thí sinh phải đăng ký thông tin tuyển sinh lên trang đăng ký online vhttp://dkts.daihocluathanoi.online trước khi đến nộp hồ sơ