Hệ sau đại học

Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự thi cao học luật Tây Bắc Khóa 4
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự thi cao học luật Tây Bắc Khóa 4
 
Thông báo Lịch và hội trường ôn thi Cao học Luật đợt 2 năm 2017
Thông báo Lịch và hội trường ôn thi Cao học Luật đợt 2 năm 2017
 
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học Luật Tây Bắc khóa 4
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học Luật Tây Bắc khóa 4
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học luật Tây Bắc khóa 4, Tây Nguyên khóa 1 (niên khóa 2017-2019)
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học luật Tây Bắc khóa 4, Tây Nguyên khóa 1 (niên khóa 2017-2019)
 
Sổ điểm thi Sau đại học năm 2017 Cao học Luật khóa 4 tại Tây Bắc
Sổ điểm thi Sau đại học năm 2017 Cao học Luật khóa 4 tại Tây Bắc
 
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017
 
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 2 năm 2017
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 2 năm 2017
 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 2 năm 2017
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 2 năm 2017
 
Quyết định V/v công nhận nghiên cứu sinh đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 (niên khóa 2017 - 2021)
Quyết định V/v công nhận nghiên cứu sinh đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 (niên khóa 2017 - 2021)
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi lớp cao học khóa 4 Tây Bắc năm học 2017-2019
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi lớp cao học khóa 4 Tây Bắc năm học 2017-2019
 
Thông báo V/v xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017
Thông báo V/v xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017
 
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 1 năm 2017
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 1 năm 2017 khu vực Tây Bắc
 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 1 năm 2017
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 1 năm 2017
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh Luật Khóa 22 (Đợt 1 năm 2016)
Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh Luật Khóa 22 (Đợt 1 năm 2016)
 
Kết quả phúc khảo Cao học Luật Khóa 24 năm 2016
Kết quả phúc khảo Cao học Luật Khóa 24 năm 2016
 
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016
 
Kết quả điểm xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1/2016
Kết quả điểm xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1/2016
 
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016
 
Hội Nghị Về Đào Tạo Sau Đại Học Năm 2016
Hội Nghị Về Đào Tạo Sau Đại Học Năm 2016
 
Lễ Khai Giảng Lớp Cao Học Luật Khóa 24 Và Nghiên Cứu Sinh Khóa 22
Lễ Khai Giảng Lớp Cao Học Luật Khóa 24 Và Nghiên Cứu Sinh Khóa 22