Hệ sau đại học

Giấy báo dự thi đợt 2 tuyển sinh Cao học Luật năm 2018
Giấy báo dự thi đợt 2 tuyển sinh Cao học Luật năm 2018
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018
 
Thông báo V/v làm thủ tục dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v làm thủ tục dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học Khóa 26
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học Khóa 26
 
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học năm 2018
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học năm 2018
 
Kết quả thi tuyển sinh Cao học Luật năm 2018 đợt 1 - Định hướng ứng dụng
Kết quả thi tuyển sinh Cao học Luật năm 2018 đợt 1 - Định hướng ứng dụng
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học luật đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học luật đợt 2 năm 2018
 
Lịch thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018 (Danh sách kèm theo)
Lịch thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018
 
Chương trình ôn thi tuyển sinh Cao học Luật đợt 2 năm 2018
Chương trình ôn thi tuyển sinh Cao học Luật đợt 2 năm 2018
 
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2018
 
Thông báo V/v tuyển sinh cao học Luật (Đợt 1 năm 2018)
Thông báo V/v tuyển sinh cao học Luật (Đợt 1 năm 2018)
 
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 1 năm 2018)
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 1 năm 2018)
 
Thông báo V/v nhập học bổ sung cho thí sinh trúng tuyển Cao học luật Khóa 25
Thông báo V/v nhập học bổ sung cho thí sinh trúng tuyển Cao học luật Khóa 25
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với các thí sinh dự thi cao học Luật khóa 25
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với các thí sinh dự thi cao học Luật khóa 25
 
Kết quả phúc tra cao học khóa 25 đối với tất cả các chuyên nghành
Kết quả phúc tra cao học khóa 25 đối với tất cả các chuyên nghành
 
Thông báo nhập học và khai giảng lớp cao học khóa 25
Thông báo nhập học và khai giảng lớp cao học khóa 25
 
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2017
Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2017
 
Sổ điểm thi sau đại học năm 2017 đợt 2
Sổ điểm thi sau đại học năm 2017 đợt 2
 
Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
 
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi lớp Cao học 25 đợt 2 (2017-2019)
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi lớp Cao học 25 đợt 2 (2017-2019)