Đại học chính quy

Danh sách thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018 (Diện không hợp lệ)
Danh sách thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018 (Diện không hợp lệ)
 
Thông báo v/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy 2018
Thông báo v/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy 2018
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà nội hệ đại học chính quy năm 2018 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà nội hệ đại học chính quy năm 2018 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy khóa 43 năm 2018 (niên khóa 2018-2022) của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy khóa 43 năm 2018 (niên khóa 2018-2022) của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông tin tuyển sinh 2018 hệ Đại học chính quy
Thông tin tuyển sinh 2018 hệ Đại học chính quy
 
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy khóa 2
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy khóa 2
 
Thông báo về đ/k trúng tuyển, mức học phí lớp CLC K42 và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghành Luật CLC K42 (kèm theo danh sách)
Thông báo về đ/k trúng tuyển, mức học phí lớp CLC K42 và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghành Luật CLC K42 (kèm theo danh sách)
 
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 42 hệ đại học chính quy năm 2017
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 42 hệ đại học chính quy năm 2017
 
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 08/08/2017)
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 08/08/2017)
 
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 07/08/2017)
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 07/08/2017)
 
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 06/08/2017)
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 06/08/2017)
 
Thông báo V/v tuyển sinh vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 42
Thông báo V/v tuyển sinh vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 42
 
Thông báo V/v nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia và đăng ký dự tuyển vào Chương trình đào tạo chất lượng cao đối với các thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017
Thông báo V/v nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia và đăng ký dự tuyển vào Chương trình đào tạo chất lượng cao đối với các thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017
 
Quyết định V/v phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 42 (niên khóa 2017-2021)
Quyết định V/v phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 42 (niên khóa 2017-2021)
 
Kết quả nhập điểm học bạ các thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 (Đến ngày 27/07/2017)
Kết quả nhập điểm học bạ các thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 (Đến ngày 27/07/2017)
 
Kết quả nhập điểm học bạ các thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 (Đến ngày 25/07/2017)
Kết quả nhập điểm học bạ các thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 (Đến ngày 25/07/2017)
 
Kết quả nhập điểm học bạ các thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 (Đến ngày 24/07/2017)
Kết quả nhập điểm học bạ các thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017 (Đến ngày 24/07/2017)
 
Thông báo (lần 2) V/v nộp bản sao học bạ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017
thông báo (lần 2) V/v nộp bản sao học bạ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017
 
Thông báo V/v nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy Khóa 2
Thông báo V/v tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy Khóa 2