Đại học chính quy

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2018 vào hệ Đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2018 vào hệ Đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
 
Danh sách thí sinh đăng ký miễn thi THPTQG môn tiếng Anh và có nộp chứng chỉ quy đổi điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
Danh sách thí sinh đăng ký miễn thi THPTQG môn tiếng Anh và có nộp chứng chỉ quy đổi điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 43 đã xác nhận nhập học
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 43 đã xác nhận nhập học
 
Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 (niên khóa 2018-2022) diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 (niên khóa 2018-2022) diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội theo phương thức 1 (Diện xét dựa trên kết quả học tập bậc THPT của thí sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu/trọng điểm quốc gia)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội theo phương thức 1 (Diện xét dựa trên kết quả học tập bậc THPT của thí sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu/trọng điểm quốc gia)
 
Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ ĐHCQ khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ ĐHCQ khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
 
Lịch thi và thời gian thi tuyển sinh khóa 2 hệ Liên thông đại học hình thức chính quy mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Lịch thi và thời gian thi tuyển sinh khóa 2 hệ Liên thông đại học hình thức chính quy mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2017 và thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia ĐKXT thẳng đại học năm 2018 (Diện không hợp lệ)
Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2017 và thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia ĐKXT thẳng đại học năm 2018 (Diện không hợp lệ)
 
Danh sách thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018 (Diện không hợp lệ)
Danh sách thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018 (Diện không hợp lệ)
 
Thông báo v/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy 2018
Thông báo v/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy 2018
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà nội hệ đại học chính quy năm 2018 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà nội hệ đại học chính quy năm 2018 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy khóa 43 năm 2018 (niên khóa 2018-2022) của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy khóa 43 năm 2018 (niên khóa 2018-2022) của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông tin tuyển sinh 2018 hệ Đại học chính quy
Thông tin tuyển sinh 2018 hệ Đại học chính quy
 
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy khóa 2
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy khóa 2
 
Thông báo về đ/k trúng tuyển, mức học phí lớp CLC K42 và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghành Luật CLC K42 (kèm theo danh sách)
Thông báo về đ/k trúng tuyển, mức học phí lớp CLC K42 và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghành Luật CLC K42 (kèm theo danh sách)
 
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 42 hệ đại học chính quy năm 2017
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 42 hệ đại học chính quy năm 2017
 
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 08/08/2017)
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 08/08/2017)
 
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 07/08/2017)
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 07/08/2017)
 
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 06/08/2017)
Danh sách thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội (Tính đến hết ngày 06/08/2017)