Đại học chính quy

Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lăk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lăk hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy Khóa 44 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy Khóa 44 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo v/v nhập học đối vói thí sinh trúng tuyển Khóa 43 hệ đại học chính quy năm 2018
Thông báo v/v nhập học đối vói thí sinh trúng tuyển Khóa 43 hệ đại học chính quy năm 2018
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 12/8/2018
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 12/8/2018
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 11/8/2018
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 11/8/2018
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 10/8/2018
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 tính đến ngày 10/8/2018
 
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2018 Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2018 Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
 
Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT QG năm 2018
Thông báo nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT QG năm 2018
 
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2018 vào hệ Đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2018 vào hệ Đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
 
Danh sách thí sinh đăng ký miễn thi THPTQG môn tiếng Anh và có nộp chứng chỉ quy đổi điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
Danh sách thí sinh đăng ký miễn thi THPTQG môn tiếng Anh và có nộp chứng chỉ quy đổi điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 43 đã xác nhận nhập học
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 43 đã xác nhận nhập học
 
Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 (niên khóa 2018-2022) diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 (niên khóa 2018-2022) diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
 
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội theo phương thức 1 (Diện xét dựa trên kết quả học tập bậc THPT của thí sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu/trọng điểm quốc gia)
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội theo phương thức 1 (Diện xét dựa trên kết quả học tập bậc THPT của thí sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu/trọng điểm quốc gia)
 
Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ ĐHCQ khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ ĐHCQ khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
 
Lịch thi và thời gian thi tuyển sinh khóa 2 hệ Liên thông đại học hình thức chính quy mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Lịch thi và thời gian thi tuyển sinh khóa 2 hệ Liên thông đại học hình thức chính quy mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2017 và thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia ĐKXT thẳng đại học năm 2018 (Diện không hợp lệ)
Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2017 và thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia ĐKXT thẳng đại học năm 2018 (Diện không hợp lệ)