Hệ sau đại học

Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển sinh cao học (Đợt 2 năm 2020)
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển sinh cao học (Đợt 2 năm 2020)
 
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và phúc khảo bài thi cao học đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và phúc khảo bài thi cao học đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
 
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Cao học Khóa 28 - Nghiên cứu (2020 - 2022)
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Cao học Khóa 28 - Nghiên cứu (2020 - 2022)
 
Thông báo Danh sách thí sinh thuộc diện bổ sung kiến thức không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
Thông báo Danh sách thí sinh thuộc diện bổ sung kiến thức không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
 
Lịch thi Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020
Lịch thi Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2020
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 2 năm 2020
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển sinh cao học (Đợt 1 năm 2020)
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển sinh cao học (Đợt 1 năm 2020)
 
Thông báo V/v tổ chức học bổ sung kiến thức đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học (Đợt 1 năm 2020)
Thông báo V/v tổ chức học bổ sung kiến thức đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học (Đợt 1 năm 2020)
 
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v thay đổi thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v thay đổi thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v thay đổi thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thi tuyển sinh cao học (Đợt 1 năm 2020)
Thông báo V/v thay đổi thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thi tuyển sinh cao học (Đợt 1 năm 2020)
 
Hồ sơ tuyển sinh dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển cao học đợt 1 năm 2020
Hồ sơ tuyển sinh dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển cao học đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v tuyển sinh cao học luật đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020
 
Thông báo về lịch nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển Lớp cao học khóa 27 và Lớp nghiên cứu sinh khóa 25B
Thông báo về lịch nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển Lớp cao học khóa 27 và Lớp nghiên cứu sinh khóa 25B
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019