Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với hình thức đào tạo để cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
Thông báo điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với hình thức đào tạo để cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
 
Sổ điểm thi tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
Sổ điểm thi tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
 
Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
 
Thông báo về kết luận của Chủ tịnh Hội đồng tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
Thông báo về kết luận của Chủ tịnh Hội đồng tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học Khóa 19 đợt 2 năm 2020
 
Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2020
Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học đợt 2 năm 2020
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học năm 2020 (đợt 2)
Lịch ôn tập thi tuyển sinh cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học năm 2020 (đợt 2)
 
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2020)
Thông báo v/v tuyển sinh để đào tạo cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt 2 năm 2020)
 
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Khóa 19 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy đợt 1 năm 2020
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Khóa 19 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy đợt 1 năm 2020
 
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 19 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v công bố điểm trúng tuyển, phúc khảo và kế hoạch nhập học đối với sinh viên Khóa 19 đợt 1 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Giấy báo dự thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 19 đợt 1 năm 2020
Giấy báo dự thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 19 đợt 1 năm 2020
 
Thông báo về kết luận của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy Khóa 19 đợt 1 năm 2020
Thông báo về kết luận của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy Khóa 19 đợt 1 năm 2020
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh Văn bằng hai chính quy Khóa 19 đơt 1 năm 2020
Lịch ôn tập thi tuyển sinh Văn bằng hai chính quy Khóa 19 đơt 1 năm 2020
 
Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2020 đợt 1 (mở tại Trường)
Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2020 đợt 1 (mở tại Trường)
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2020 đợt 1 (Khóa 19, niên khóa 2020-2023)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2020 đợt 1 (Khóa 19, niên khóa 2020-2023)
 
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 18 đợt 3 hệ văn bằng hai chính quy năm 2019
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 18 đợt 3 hệ văn bằng hai chính quy năm 2019
 
Thông báo v.v công bố diểm trúng tuyển, phúc khảo, kế hoạch nhập học hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Thông báo v.v công bố diểm trúng tuyển, phúc khảo, kế hoạch nhập học hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
 
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
 
Thông tin giấy báo dự thi tuyển sinh Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 3
Thông tin giấy báo dự thi tuyển sinh Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 3
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019
Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng hai chính quy Khóa 18 đợt 3 năm 2019