Nghiên cứu sinh

Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020
 
Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019
 
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 2 năm 2019)
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 2 năm 2019)
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018
 
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 1 năm 2018)
Thông báo V/v tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Luật (Đợt 1 năm 2018)
 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 2 năm 2017
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 2 năm 2017
 
Quyết định V/v công nhận nghiên cứu sinh đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 (niên khóa 2017 - 2021)
Quyết định V/v công nhận nghiên cứu sinh đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 (niên khóa 2017 - 2021)
 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 1 năm 2017
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Luật đợt 1 năm 2017
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh Luật Khóa 22 (Đợt 1 năm 2016)
Danh sách thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh Luật Khóa 22 (Đợt 1 năm 2016)
 
Kết quả điểm xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1/2016
Kết quả điểm xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1/2016
 
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016