Hệ vừa làm vừa học

Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Luật trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Luật trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Luật trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Luật trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v gia hạn tuyển sinh văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021(đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v gia hạn tuyển sinh văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021(đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (Địa điểm đặt lớp: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình)
Thông báo v/v tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (Địa điểm đặt lớp: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình)
 
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Luật cho công chức, viên chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Luật cho công chức, viên chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Thông báo v/v tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 (đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 (đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thời khóa biểu các lớp trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học tuyển sinh năm 2021-2022
Thời khóa biểu các lớp trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học tuyển sinh năm 2021-2022
 
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Luật trình độ đại học hình thức đào tạo vứa làm vừa học mở tại trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương năm 2021 (bổ sung lần 1)
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển ngành Luật trình độ đại học hình thức đào tạo vứa làm vừa học mở tại trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương năm 2021 (bổ sung lần 1)
 
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương (Bổ sung lần 1)
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương (Bổ sung lần 1)
 
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học mở tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bổ sung lần 1)
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học mở tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bổ sung lần 1)
 
Thông báo v/v kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các lớp trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021
Thông báo v/v kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các lớp trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học (Mở tại: Trường Cao đẳng Than-Khoáng Sản Việt Nam)
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học (Mở tại: Trường Cao đẳng Than-Khoáng Sản Việt Nam)
 
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học (Mở tại: Trung tâm GDTX Hải Phòng)
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học (Mở tại: Trung tâm GDTX Hải Phòng)
 
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học (Mở tại: Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương)
Thông báo v/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học (Mở tại: Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương)
 
Thông báo v/v tuyến sinh trình độ đại học hình thức vứa làm vừa học (Địa điểm đặt lớp: Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh)
Thông báo v/v tuyến sinh trình độ đại học hình thức vứa làm vừa học (Địa điểm đặt lớp: Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh)
 
Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 (đợt 1) tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 (đợt 1) tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ đại học vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
 
Thông bào v/v tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 mở tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tỉnh Đắk Lắk
Thông bào v/v tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 mở tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tỉnh Đắk Lắk
 
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển Khóa 20B-VB1 và 20C-VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v triển khai kế hoạch nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển Khóa 20B-VB1 và 20C-VB2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội