Hệ vừa làm vừa học

Thông báo v/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đợt 2 năm 2020 các lớp vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đợt 2 năm 2020 các lớp vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 2) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 2) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
 
Thông báo v/v tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học (đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học (đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh
Thông báo v/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh
 
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 20 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng hai mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 20 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng hai mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 20 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng một mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 20 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng một mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 5 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng một mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang
Quyết định danh sách trúng tuyển ngành Luật Khóa 5 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học văn bằng một mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Hưng Yên
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Hưng Yên
 
Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hệ vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2020 (đợt 1) hệ vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 1 vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Luật mở tại TT GDTX Hà Giang
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 1 vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Luật mở tại TT GDTX Hà Giang
 
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Quảng Ninh
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Quảng Ninh
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Hà Giang
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Hà Giang
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Vĩnh Phúc
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học ngành Luật năm 2020 tại Vĩnh Phúc
 
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật tại Hải Dương năm 2020
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật tại Hải Dương năm 2020
 
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật tại Tây Ninh năm 2020
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật tại Tây Ninh năm 2020
 
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật tại đợt 1 năm 2020 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học ngành Luật tại đợt 1 năm 2020 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 19B văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 19B văn bằng 1 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học