Hệ sau đại học

Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh lần 2 đợt 2 năm 2021 (niên khóa 2021-2024)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh lần 2 đợt 2 năm 2021 (niên khóa 2021-2024)
 
Quyết định Phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v xét tuyển nguyện vọng 2 ngành luật quốc tế và ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
Thông báo V/v xét tuyển nguyện vọng 2 ngành luật quốc tế và ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
 
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v phổ biến quy chế, tập huấn và làm thủ tục dự thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo V/v phổ biến quy chế, tập huấn và làm thủ tục dự thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (Đợt 2 năm 2021)
 
Danh sách phòng thi và Hướng dẫn về định dạng đề thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 2 năm 2021)
Danh sách phòng thi và Hướng dẫn về định dạng đề thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 2 năm 2021)
 
Thông báo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh (Đợt 2 năm 2021)
 
Thông báo điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh đợt 2 năm 2021
Thông báo điều chỉnh lịch ôn thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v công bố danh sách thí sinh dự thi đầu vào môn tiếng Anh
Thông báo V/v công bố danh sách thí sinh dự thi đầu vào môn tiếng Anh
 
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh đợt 2 năm 2021
Thông báo V/v tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v điều chỉnh một số nội dung trong Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
Thông báo V/v điều chỉnh một số nội dung trong Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v thay đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
Thông báo V/v thay đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học (Đợt 2 năm 2021)
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học (Đợt 2 năm 2021)
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh lần 1 đợt 2 năm 2021 (niên khóa 2021-2024)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh lần 1 đợt 2 năm 2021 (niên khóa 2021-2024)
 
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
 
Thông báo V/v tổ chức nhập học theo hình thức trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển sau đại học đợt 1 năm 2021
Thông báo V/v tổ chức nhập học theo hình thức trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển sau đại học đợt 1 năm 2021
 
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
 
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021, (niên khóa 2021-2024)
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021, (niên khóa 2021-2024)
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2021, khóa 29 (niên khóa 2021-2023)
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2021, khóa 29 (niên khóa 2021-2023)
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021