Đại học chính quy

Thông báo thời gian và thủ tục nộp hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
Thông báo thời gian và thủ tục nộp hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
 
Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định tiếp nhận sinh viên Khóa 44 vào Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Quyết định tiếp nhận sinh viên Khóa 44 vào Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Quyết định công nhận trúng tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Quyết định công nhận trúng tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona - Hoa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển nhập học vào K44
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona - Hoa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển nhập học vào K44
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 44 (2019-2023)
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 44 (2019-2023)
 
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 44 hệ đại học chính quy năm 2019 học tại cơ sở chính của Trường
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 44 hệ đại học chính quy năm 2019 học tại cơ sở chính của Trường
 
Thông báo về điều kiện trúng tuyển và mức học phí của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 44
Thông báo về điều kiện trúng tuyển và mức học phí của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 44
 
Thời khóa biểu Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo nhập học đối với sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy
Thông báo nhập học đối với sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy
 
Danh sách học sinh diện dự bị đại học được tiếp nhận vào học khóa 44 hệ đại học chính quy
Danh sách học sinh diện dự bị đại học được tiếp nhận vào học khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo tuyển sinh Khóa 13 (K44) khóa học Luật Nhật Bản
Thông báo tuyển sinh Khóa 13 (K44) khóa học Luật Nhật Bản
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 44 hệ đại học chính quy diện trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT QG 2019 tính đến hết ngày 15/08/2019
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 44 hệ đại học chính quy diện trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT QG 2019 tính đến ngày 15/08/2019
 
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2019 Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2019 Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 (2019-2023) diện xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2019
Danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 (2019-2023) diện xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2019
 
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 (2019-2023) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 44 (2019-2023) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 44 hệ đại học chính quy diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dựa trên kết quả học tập bậc THPT tính đến hết ngày 22/7/2019
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 44 hệ đại học chính quy diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dựa trên kết quả học tập bậc THPT tính đến hết ngày 22/7/2019
 
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình kiên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hòa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội diện tuyển thẳng, UTXT, theo phương thức xét kết quả học tập THPT
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình kiên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hòa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội diện tuyển thẳng, UTXT, theo phương thức xét kết quả học tập THPT
 
Quyết định công nhận và danh sách thí sinh trúng tuyển Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Quyết định công nhận và danh sách thí sinh trúng tuyển Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa kỳ niên khóa 2019-2023
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa kỳ niên khóa 2019-2023