Đại học chính quy

Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung vào ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 1)
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung vào ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 1)
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào Khóa 45 ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 1)
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào Khóa 45 ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk (đợt 1)
 
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào chương trình liên kết đào tạo với Đại học Aruzona, Hoa Kỳ
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào chương trình liên kết đào tạo với Đại học Aruzona, Hoa Kỳ
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 45
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 45
 
Thông báo v/v điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 45
Thông báo v/v điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 45
 
Thông báo hướng dẫn làm thủ tục nhập học đối với sinh viên Khóa 45 hệ đại học chính quy
Thông báo hướng dẫn làm thủ tục nhập học đối với sinh viên Khóa 45 hệ đại học chính quy
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 hệ đại học chính quy tính đến 10/10/2020
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 hệ đại học chính quy tính đến 10/10/2020
 
Thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo tuyển sinh bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 hệ đại học chính quy tính đến 09/10/2020
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 hệ đại học chính quy tính đến 09/10/2020
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 hệ đại học chính quy tính đến 08/10/2020
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 hệ đại học chính quy tính đến 08/10/2020
 
Thông báo v/v tuyển sinh vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 45 (Bổ sung)
Thông báo v/v tuyển sinh vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 45 (Bổ sung)
 
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 hệ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 hệ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
 
Thông báo v/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona năm 2020, diện xét tuyển đựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
Thông báo v/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona năm 2020, diện xét tuyển đựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học hệ đại học chính quy năm 2020 (diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT)
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học hệ đại học chính quy năm 2020 (diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT)
 
Thông báo nhập học đối với sinh viên trúng tuyển chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ, Khóa 45 năm 2020
Thông báo nhập học đối với sinh viên trúng tuyển chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ, Khóa 45 năm 2020
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2020
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2020
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chưa nộp lệ phí (diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chưa nộp lệ phí (diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT)
 
Danh sách trúng tuyển bổ sung diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT năm 2020
Danh sách trúng tuyển bổ sung diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT năm 2020