Đại học chính quy

Thông báo v/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona năm 2020, diện xét tuyển đựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
Thông báo v/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona năm 2020, diện xét tuyển đựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học hệ đại học chính quy năm 2020 (diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT)
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học hệ đại học chính quy năm 2020 (diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT)
 
Thông báo nhập học đối với sinh viên trúng tuyển chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ, Khóa 45 năm 2020
Thông báo nhập học đối với sinh viên trúng tuyển chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ, Khóa 45 năm 2020
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2020
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2020
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chưa nộp lệ phí (diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chưa nộp lệ phí (diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT)
 
Danh sách trúng tuyển bổ sung diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT năm 2020
Danh sách trúng tuyển bổ sung diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT năm 2020
 
Quyết định v/v điều chỉnh điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT dành cho thí sinh là học sinh trường chuyên, trọng điểm quốc gia...
Quyết định v/v điều chỉnh điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT dành cho thí sinh là học sinh trường chuyên, trọng điểm quốc gia...
 
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào Chương trình kiên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào Chương trình kiên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tính đến ngày 04/9/2020
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học vào Khóa 45 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT tính đến ngày 04/9/2020
 
Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy Khóa 45 (2020-2024) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT năm 2020
Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy Khóa 45 (2020-2024) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT năm 2020
 
Thông báo v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 (bổ sung) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 (bổ sung) diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Kế hoạch livestream tư vấn cho sinh viên mới (Khóa 45) đăng ký theo học tại Trung tâm Luật Nhật Bản
Kế hoạch livestream tư vấn cho sinh viên mới (Khóa 45) đăng ký theo học tại Trung tâm Luật Nhật Bản
 
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 (niên khóa 2020-2024) diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT và thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 (niên khóa 2020-2024) diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT và thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
 
Danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 (Khóa 45)
Danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 (Khóa 45)
 
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 45 diện xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
 
Danh sách hồ sơ đăng ký xét tuyến theo kết quả học tập bậc THPT năm 2020 hệ đại học chính quy (diện hồ sơ không hợp lệ)
Danh sách hồ sơ đăng ký xét tuyến theo kết quả học tập bậc THPT năm 2020 hệ đại học chính quy (diện hồ sơ không hợp lệ)
 
Danh sách thí sinh chưa nộp phí đăng ký xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
Danh sách thí sinh chưa nộp phí đăng ký xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
 
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển hệ Đại học chính quy tại Phân hiệu Đắk Lắk theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Thông báo v/v gia hạn nhận hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển hệ Đại học chính quy tại Phân hiệu Đắk Lắk theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT
 
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung "Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020"
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung "Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020"