Hội nghị tổng kết hoạt động đánh giá giảng viên học kì I năm học 2016 – 2017

Đăng vào 20/03/2017 14:45

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả của hoạt động đánh giá giảng viên đợt 1, rút kinh nghiệm cho các đợt đánh giá tiếp theo, chiều ngày 16/3/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đánh giá giảng viên học kì I năm học 2016 – 2017.

 

 

Tham dự Hội nghị có toàn thể Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, các đơn vị có liên quan cùng các giảng viên đã được đánh giá trong học kì I và các giảng viên chuẩn bị được đánh giá trong học kì II năm học 2016 – 2017.

 

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giảng viên học kì I năm học 2016 – 2017. Trong học kì I, Trường thực hiện đánh giá đợt 1 đối với 31 giảng viên thuộc 6 khoa chuyên môn (Khoa Hành chính-Nhà nước: 8 giảng viên; Khoa Pháp luật hình sự: 4 giảng viên; Khoa Pháp luật dân sự: 5 giảng viên; Khoa Pháp luật kinh tế: 5 giảng viên; Khoa Pháp luật quốc tế: 6 giảng viên; Khoa Pháp luật thương mại quốc tế: 3 giảng viên). Ưu điểm nổi bật của đợt đánh giá này là các giảng viên được đánh giá đã tham gia giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm; tuân thủ tốt kỷ luật giảng dạy và đạt kết quả đánh giá khá cao (mức điểm đánh giá từ 65,6 – 99,5 điểm). Tuy nhiên, cũng có nhiều hạn chế đã được nhận diện như: bài giảng của giảng viên chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa nhiều tình huống thực tiễn; việc khai thác các quan điểm khác nhau, so sánh luật chưa được chú trọng; một số giảng viên chưa nhuần nhuyễn kỹ năng tương tác với sinh viên. Nguyễn nhân của tình trạng này là do trình độ chuyên môn của một số giảng viên trẻ chưa cao, giảng viên chưa được tập huấn đầy đủ về phương pháp sư phạm…

 

 

Góp ý tại Hội nghị, các giảng viên cho rằng đây hoạt động cần thiết đối với mỗi giảng viên, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo chung của Nhà trường cũng; Bộ tiêu chuẩn đánh giá được thiết kế khá phù hợp. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện một số tiêu chí cũng như cách thức tổ chức thực hiện để hoạt động này đạt được hiệu quả cao và có ý nghĩa thiết thực.

 

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Lê Tiến Châu đánh giá: Đây là đợt đánh giá giảng viên đầu tiên nên trong quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc, song Ban đánh giá, các đơn vị cũng như các giảng viên đã tham gia tích cực, trách nhiệm và có nhiều cố gắng. TS. Lê Tiến Châu cũng đề nghị Ban đánh giá tiếp thu các ý kiến góp ý của giảng viên để tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá; các Khoa, Bộ môn, các đơn vị có liên quan, các giảng viên tham gia trách nhiệm hơn nữa vào hoạt động này và xác định đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường./.

Quỳnh Hoa