Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016

Đăng vào 07/03/2017 00:00

Ngày 3/3/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016.

Đến dự Hội nghị, về phía Đảng uỷ Khối  có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Trương Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng cùng Bí thư các Chi bộ và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường. Đồng chí Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị.

 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017 của Trường Đại học Luật Hà Nội do đồng chí Trương Quang Vinh trình bày tại Hội nghị cho biết: Mặc dù còn những hạn chế, khó khăn nhất định nhưng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường với tinh thần đoàn kết, thống nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đạt hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Trường ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp; công tác chuyên môn có những chuyển biến tích cực, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và các mục tiêu đặt ra trong Đề án xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; công tác tham mưu, giúp việc của văn phòng cấp ủy ngày càng đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trong đó, Đảng ủy thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm tạo nguồn phát triển Đảng, đáp ứng được yêu cầu phát triển đảng viên đặc biệt là đảng viên trí thức trong tình hình hiện nay. Năm 2016, đã tổ chức được 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1012 quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 73 đảng viên dự bị. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng. Năm 2016, toàn Đảng bộ kết nạp được 88 đảng viên mới, tăng 3% so với năm 2015; Chuyển đảng chính thức cho 41 đảng viên dự bị trong đó có 32 đảng viên thuộc chi bộ sinh viên và 9 đảng viên thuộc chi bộ cán bộ, giảng viên. Về kết quả công tác thi đua, khen thưởng, trong năm 2016, Đảng ủy khen thưởng 50 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng 5 đảng viên đạt danh hiệu “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”; Trong số 07 chi bộ trong sạch vững mạnh, Đảng ủy đã chọn ra 01 chi bộ tiêu biểu để khen thưởng và đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”.

 

 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và giải pháp thực hiện đã được Nhà trường xác định cụ thể. Nhiều tham luận và ý kiến đóng góp đã được nêu tại Hội nghị với tinh thần xây dựng và được Đoàn chủ tịch tiếp thu chỉnh sửa các nội dung của Báo cáo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2017.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ khối đã đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Đảng uỷ Trường Đại học Luật trong năm 2016. Phó Bí thư Đảng uỷ khối chỉ đạo Đảng uỷ Trường một số nội dung cần thực hiện trong năm 2017 như: triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; thực hiện nghiêm sinh hoạt đảng; xây dựng mô hình, chương trình hành động bám sát cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh; tăng cường tính tự chủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động; tập trung vào việc kiểm định chất lượng đào tạo, coi đây là vấn đề sống còn của nhiệm vụ chính trị…

 

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng Lê Tiến Châu cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng uỷ khối Nguyễn Thanh Sơn cũng như những ý kiến góp ý của các đảng viên tham dự Hội nghị. Hiệu trưởng kêu gọi toàn thể đảng viên đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương; phát huy mạnh mẽ năng lực cá nhân, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các mặt công tác./.

                                                                                    

Hồng Thu