Hội thảo khoa học quốc tế: Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

Đăng vào 30/11/2022 10:08

Sáng 30/11, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu cùng nhau chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Khoa Pháp luật kinh tế; GS.TS Nguyễn Minh Đoan - Nguyên Trưởng khoa Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước; TS Nguyễn Văn Tuyến - Trưởng phòng Phòng Đào tạo Sau đại học; TS Đoàn Thị Tố Uyên - Trưởng khoa Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước; PGS.TS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Khoa Pháp luật Dân sự; PGS.TS Phan Lan Hương - Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế; TS Trần Vũ Hải - Phó trưởng phòng Phòng Quản lí khoa học và trị sự Tạp chí; PGS.TS Nguyễn Thị Nga - Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật kinh tế; TS Vũ Hải Anh - Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật hình sự cùng với đại diện đội ngũ giảng viên trong và ngoài trường, các học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đặt yêu cầu “Nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp”. Đây là một yêu cầu mới so với Văn kiện các kỳ Đại hội trước, là sự kế thừa tư tưởng, quan điểm của Đảng ta về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời xác định nhiệm vụ nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện đầy đủ về nội hàm cũng như yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh cho biết trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần vận dụng có chọn lọc những giá trị và tiến bộ của văn minh thế giới. Việc học hỏi những mô hình hay, thực tiễn tốt trên thế giới sẽ góp phần xử lý được nhiều vấn đề ở tầm vĩ mô và cả những vấn đề cụ thể (như áp dụng những tiến bộ của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 vào quản trị quốc gia, chuyển đổi số ...). Với mong muốn trở thành một điểm đến của tri thức và là diễn đàn rộng rãi để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học gặp gỡ, trao đổi, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh rất vui mừng vì tham dự Hội thảo lần này có nhiều chuyên gia, các nhà khoa học đến các cơ sở đào tạo luật, viện nghiên cứu… PGS.TS Vũ Thị Lan Anh hy vọng rằng đây thực sự là một diễn đàn khoa học bổ ích với tiếng nói từ các nhà khoa học để chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật quốc gia theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Hội thảo tập trung một số nội dung chính về nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật; nhận diện các yêu cầu cơ bản đối với quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế; Phân tích, đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu đó của hệ thống pháp luật quốc gia; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật quốc gia theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo