Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tập thể chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11/2021); 42 năm Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/2021) và Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam (20/11/2021)

Đăng vào 10/11/2021 00:00

Chiều ngày 10/11/2021, Công đoàn Trường đã tổ chức ba giải đấu là bóng đá giao hữu, trò chơi vận động tập thể và hội thi kéo co. Đây là hoạt động lành mạnh, bổ ích, vui tươi dành cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trường nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời đẩy mạnh tinh thần đoàn kết trong cán bộ viên chức, người lao động.

Mở màn cho chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11/2021); 42 năm Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/2021) và Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam (20/11/2021) là giao hữu bóng đá. Tiếp nối không khí sôi động là trò chơi vận động tập thể và hội thi kéo co. Chuỗi các hoạt động kỉ niệm diễn ra  trong không khí vô cùng sôi nổi và đây cũng chính là sân chơi bổ ích, ý nghĩa giúp cán bộ viên chức, người lao động xích lại gần nhau hơn. 

Kết quả tại nội dung các trò chơi tập thể:
Giải Ba có 2 đội:

1. Đội P. Quản trị (Đội trưởng) - Khoa pháp luật kinh tế - Trạm Y tế.

2. Bộ môn Giáo dục thể chất (Đội trưởng), Đội Khoa Pháp luật Quốc tế - Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế - P. Hợp tác Quốc tế - Trung tâm Pháp luật Đức - Trung tâm Pháp luật Nhật - P. Quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí - Trung tâm Thông tin thư viện.
Giải Nhì:

P. Công tác sinh viên (Đội trưởng) - Trung tâm Công nghệ thông tin –  Khoa Pháp luật Hình sự – P. Thanh tra - P. Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí – Phòng đào tạo sau đại học - Khoa Lý luận chính trị - Trung tâm Tư vấn pháp luật.
Giải nhất:

Đội Khoa Pháp luật Dân sự (Đội trưởng); Khoa Pháp luật hành chính - P. Đào tạo đại học - P. Tài chính kế toán -P. Tổ chức cán bộ - P. Hành chính tổng hợp – Viện Luật So sánh - Bộ môn Ngoại ngữ.

Kết quả tại nội dung kéo co:

Giải Ba có 2 đội:

1. P. Công tác sinh viên (Đội trưởng) - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khoa Pháp luật Hình sự - P. Thanh tra - P. Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí - Phòng đào tạo sau đại học - Khoa Lý luận chính trị - Trung tâm Tư vấn pháp luật.

2. Đội Khoa Pháp luật Dân sự (Đội trưởng); Khoa Pháp luật hành chính – P. Đào tạo đại học – P. Tài chính kế toán – P. Tổ chức cán bộ - P. Hành chính tổng hợp – Viện Luật So sánh – Bộ môn Ngoại ngữ.

Giải nhì:

Bộ môn Giáo dục thể chất (Đội trưởng), Đội Khoa PL Quốc tế - Khoa TM Quốc tế - P. Hợp tác Quốc tế - Trung tâm Pháp luật Đức – Trung tâm Pháp luật Nhật – P. Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí – Trung tâm Thông tin thư viện.

Một số hình ảnh về Hội thi: 

Nga Vũ