Phiên họp thứ X - Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng vào 01/10/2021 16:51

Chiều ngày 01/10, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Phiên họp lần thứ X Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 do TS.Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì.

TS.Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Phiên họp

Tới tham dự có các thành viên Hội đồng trường: Về phía Bộ Tư pháp có TS. Nguyễn Quang Thái, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, TS. Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng, ThS. Phan Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, TS. Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý; Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí Phó Hiệu trưởng và các thành viên cơ hữu trong Trường.

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Trường gồm có: Phân cấp thẩm quyền giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Trường, trên cơ sở đó đã phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung Quy hoạch Phó Hiệu trưởng, danh sách quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Phân hiệu và Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học giai đoạn 2021 – 2026; phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Trường; phê duyệt quyết toán Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội; quyết định bổ nhiệm TS. Đinh Thị Phương Hoa, Phó trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn Ngoại ngữ giữ chức vụ Trưởng bộ môn Bộ môn Ngoại ngữ.

Hội đồng trường cũng đã xem xét, thảo luận Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội và của Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội; báo cáo tình hình thực hiện tổng kết việc thực hiện Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” theo Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình công tác tiếp nhận vai trò chủ đầu tư và triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại Từ Sơn, Bắc Ninh và một số vấn đề quan trọng khác.

Th.S Trần Ngọc Định - Trưởng phòng TCCB báo cáo tại tại Phiên họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Hội đồng trường TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường đã ghi nhận kết quả công tác tích cực của Trường, của Hội đồng trường trên các mặt công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, hoàn thiện thể chế nội bộ, tiếp nhận vai trò chủ đầu tư và triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 và việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Hội đồng trường đề nghị Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trường tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch công tác năm 2021 đã được phê duyệt, thực hiện tốt và chủ động công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên

Ông Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS BTP

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng BTP