Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý

Đăng vào 16/06/2021 17:51

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 16/6, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý do Phó Hiệu trưởng Tô Văn Hoà chủ trì. Đồng chủ trì Toạ đàm có PGS TS Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế.

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, PGS TS Tô Văn Hoà, Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học của Trường trong 10 năm trở lại đây đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trên cơ sở đó, Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, trong đó xác định mục tiêu phát triển Trường thành trường đại học định hướng nghiên cứu, là trung tâm nghiên cứu và truyền bá tư tưởng pháp lý hàng đầu của Việt Nam có vị thế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

PGS.TS. Tô Văn Hòa - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Phó Hiệu trưởng Tô Văn Hoà cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công bố tạp chí quốc tế và sách quốc tế, trong những năm qua, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành và thực hiện những biện pháp hỗ trợ, khuyến khích hết sức mạnh mẽ. Do đó, số lượng công bố quốc tế trong phạm vi nhà trường đã có những bước nhảy vọt với 17 công trình công bố trên tạp chí quốc tế và 5 công trình dưới dạng chương sách quốc tế. Tuy nhiên kết quả đó vẫn còn hết sức khiêm tốn.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu đầy thách thức mà Chiến lược phát triển Trường đặt ra, cần phải có cách tiếp cận ổn định, thường xuyên, có sự ý thức, nỗ lực rất lớn từ phía các giảng viên cùng những biện pháp hỗ trợ thiết thực hơn từ phía Nhà trường để nâng tầm nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội…

Tại Toạ đàm, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: Công bố bài viết trên tạp chí quốc tế; công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học; kinh nghiệm viết và công bố bài trên các tạp chí của trường đại học quốc tế; kinh nghiệm viết và công bố bài báo quốc tế đối với một số chuyên ngành…

Toạ đàm khoa học "Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý" mong muốn tạo diễn đàn cho cán bộ, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường trao đổi về kỹ năng và kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý; Mở rộng khả năng công bố các công trình nghiên cứu của Trường cũng như của các cán bộ, giảng viên tại các diễn đàn, hội thảo và tạp chí quốc tế.