Tin ảnh: Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 25/10/2017 16:08

Trong các ngày từ 22/10 đến 26/10, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn đánh giá ngoài trong những ngày qua:

  1. PHỎNG VẤN CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG:

 

Nghiên cứu sinh, học viên cao học đang học tại Trường:

 

 

Sinh viên đại học hệ chính quy:

 

 

 

Sinh viên hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2:

 

 

Nhà sử dụng lao động:

 

 

 

Cựu nghiên cứu sinh, học viên cao học:

 

 

 

Cựu sinh viên đại học chính quy:

 

 

 

Giảng viên và nghiên cứu viên:

 

 

 

Quản lý chuyên môn:

 

 

Cán bộ hỗ trợ và đoàn thể:

 

 

 

2. THAM QUAN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG:

 

Phòng truyền thống:

 

 

 

Thư viện:

 

 

 

Trung tâm tư vấn pháp luật:

 

 

 

Phòng máy tính:

 

 

 

Giảng đường:

 

 

 

Lớp học tại Trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản:

 

 

 

Phòng ở kí túc xá:

 

Tin, ảnh: Hồng Thu